سپتامبر 26, 2020
پویا انرژی پارس-باتری ویلچر-باتری ویلچر در اصفهان

چگونگی افزایش عمر مفید باتری ویلچر

چگونگی افزایش عمر مفید باتری ویلچر اگر باتری ویلچر توسط کاربران به صورت صحیح شارژ نشود، عمر مفید باتری کاهش میابد. استفاده نکردن از شارژر مناسب، […]